Tillbaka till Per Ericson

Albert Jay Nock:

The State of The Union

Detta är en samling libertarianska essäer av yppersta klass. Nock är en god stilist som förenar skarpa analyser med lågmäld humor. Ingen enskild text har påverkat mitt eget sätt att se på världen så mycket som Anarchist's Progress, där Nock berättar om sin egen intellektuella utveckling och beskriver statens natur.

Nock var en inbiten individualist och ingick i den gruppering som Murray Rothbard utpekade som en inspirationskälla under beteckningen The Old Right. Till gruppen räknas också skribenter som HL Mencken och Frank Chodorov.

Ur innehållet i essäsamlingen:

· Isaiah's Job · On Doing the Right Thing · The Criminality of the State · Snoring As a Fine Art · Pantagruelism · Liberalism, Properly So Called

Beställ boken från barnesandnoble.com

State of the Union; Essays in Social Criticism